Fiberglass Mesh ตาข่ายใยแก้ว

คุณสมบัติ

  • ตาข่ายใยแก้วสำหรับใช้ในงานระบบกันซึม

  • ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับพื้นผิว

  • เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวกับวัสดุกันซึมให้เป็นเนื้อเดียวกัน

  • ใช้ได้กับน้ำยากันซึมทุกชนิด

  • ขนาดบรรจุ    100   ตารางเมตร/ม้วน

รายละเอียด

ตาข่ายใยแก้วสำหรับใช้ในงานระบบกันซึม